Skip to main content

Varstvo in obdelava osebnih podatkov na spletni strani »roboti.si«

Obdelava določenih osebnih podatkov uporabnika spletni strani »roboti.si« je v skladu z 8. členom ZVOP-1 mogoča in zakonita le na podlagi predhodne osebne privolitve uporabnika v obdelavo določenih osebnih podatkov. Osebne podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne, prostovoljne, nedvoumne in popolne privolitve. Uporabnik mora biti za veljavno privolitev zato predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov in ta dokument je bil s strani našega podjetja ustvarjen prav s tem namenom, saj osebne podatke uporabnikov naše spletne strani obdelujemo le v primeru, ko uporabniki v tako obdelavo izrecno privolijo.

V skladu s splošno Uredbo (EU) 2016/679EU o varstvu podatkov (imenovano tudi GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) smo za uporabnike spletne strani »roboti.si« sestavili dokument o pravilih varstva in obdelave osebnih podatkov na naši spletni strani, ki se hranijo in obdelujejo izključno na podlagi vaše privolitve v shranjevanje in obdelavo podatkov.

Z izrecnim soglasjem uporabnikov spletne strani »roboti.si« za obdelavo in varstvo osebnih podatkov, bomo osebne podatke uporabnikov spletne strani »roboti.si« obdelovali za namene obveščanja o naši ponudbi, dogodkih, za obvestila, povezana z našo dejavnostjo zaradi katerega so bili podatki zbrani. Vaši podatki za splošno javnost ne bodo dostopni, prav tako bomo obdelovali le osebne podatke, za katere ste kot uporabniki podali izrecno privolitev. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vaše osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

Kot upravljalci osebnih podatkov zato skladno z veljavno zakonodajo uporabnike spletne strani »roboti.si« z namenom informiranja uporabnikov spletne strani dajemo na voljo naslednje zakonsko predpisane podatke o upravljalcu osebnih podatkov:

  1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Uradno ime upravljavca: DARILČEK.SI SIMON HRIBAR S.P.

Sedež upravljavca: Velike Češnjice 20, Velike Češnjice, 1296 Šentvid pri Stični

Odgovorna oseba pri upravljavcu: Simon Hribar

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: DARILČEK.SI SIMON HRIBAR S.P., e-pošta: info@roboti.si

Prav tako v skladu z veljavno zakonodajo naštevamo namene obdelave osebnih podatkov:

 

  1. Namen obdelave osebnih podatkov uporabnikov

Osebne podatke bomo z vašo privolitvijo obdelovali z namenom:

• obveščanja o ponudbi »roboti.si«;

• ohranitve stika z uporabniki v zvezi z dogodki in promocijami »roboti.si«;

• obveščanja o storitvah, ki jih nudi »roboti.si«

• drugih namenov, ki so natančneje opredeljeni v privolitvi uporabnikov »roboti.si«

Na osnovi obdelovanja podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Za osebne podatke svojih varovancev je potrebna privolitev njegovega zakonitega zastopnika. Privolitve hranimo skupaj z vsebino obrazca, s katerim so bile pridobljene.

  1. Piškotki

Piškotke uporabljamo za prilagoditev vsebin in oglasov, za zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analize našega prometa. Poleg tega delimo informacije o vaši uporabi našega mesta z našimi partnerji s področja družbenih medijev, oglaševanja in analitike, ki jih morda kombinirajo z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali ali pa so jih zbrali skozi vašo uporabo njihovih storitev. Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje. Ta stran uporablja različne vrste piškotkov. Nekateri se uporabljajo na zahtevo tujih strani, ki se pojavljajo na naši strani. Na naši spletni strani ne morete spremeniti ali preklicati izbora Deklaracije o piškotkih.

 

  1. Osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov (uporabniki osebnih podatkov)

Skladno z načelom zaščite in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki uporabnikov bodo osebne podatke uporabnikov obdelovale le tiste osebe pri upravljavcu, ki bodo do obdelave osebnih podatkov upravičene. Upravičene osebe:

• v primeru dogodka: vodje dogodkov in osebe, ki so zadolžene za izvedbo in za poročanje v zvezi z dogodkom ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi z dogodkom;

• za druge dejavnosti: osebe, ki so zadolžene za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi z vsakokratno konkretno določeno dejavnostjo;

• za obvestila, povezana z našo dejavnostjo: osebe, ki so zadolžene pošiljati obvestila o dejavnosti, produktih in promocijah »roboti.si« in osebe, ki vršijo nadzor nad vsakokratnim tovrstnim obveščanjem;

• za pripravo statističnih analiz: osebe, ki so zadolžene za vodenje statistike obiskov strani, obiskov posameznih artiklov, podkategorij in drugih spletnih strani na spletnem mestu »roboti.si«;

• druge osebe, ki v sklopu podjetja opravljajo naloge, ki terjajo obdelavo osebnih podatkov uporabnikov in katerih namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov je predpisan z zakonom ali dan z izrecnim soglasjem uporabnikov.

  1. Obdobje hrambe osebnih podatkov uporabnikov

Pridobljene osebne podatke uporabnikov shranjujemo toliko časa, kot je to potrebno za dosego namenov zbiranja in obdelave osebnih podatkov opredeljenih v 2. točki dokumenta. V vsakem primeru pa pridobljene osebne podatke uporabnikov hranimo do preklica soglasja uporabnika, četudi namen iz 2. točke dokumenta ni dosežen, saj je, kot že omenjeno, pravna podlaga za obdelavo in zbiranje osebnih podatkov uporabnikov soglasje uporabnikov spletne strani »roboti.si«. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

6.Pravice uporabnikov spletne strani »Roboti.si«

Uporabnik sem seznanjen:

• da lahko svojo privolitev kadarkoli prekličem (pravica do preklica privolitve), pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Preklic posameznik lahko kadarkoli podam tako, da kontaktiram upravljalca osebnih podatkov prek enega od kontaktnih podatkov, navedenih v prvi točki tega dokumenta;

• da v primeru preklica privolitve ne bom več obveščen o promocijah, ponudbi, novih prihodih artiklov in razprodajah »Roboti.si«, da v primeru preklica ne bom vabljen na prireditve, izobraževanja in druge dogodke organizirane s strani ali pa v sodelovanju z »Roboti.si« ter na druge dejavnosti, ki jih izvaja »Roboti.si«;

• da lahko kadarkoli od upravljavca zahtevam, da mi omogoči dostop do mojih osebnih podatkov in do podatka ali upravljavec v zvezi z menoj obdeluje podatke (pravica do seznanitve s podatki in pravica dostopa do podatka);

• da lahko od upravljavca zahtevam, da moje netočne osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja popravi (pravica do popravka) oziroma izbriše, razen v primeru, ko predpisi upravljavcu nalagajo hrambo podatkov (pravica do izbrisa);

• da lahko od upravljavca zahtevam, da obdeluje moje podatke le v omejenem obsegu, kadar oporekam netočnosti podatkov ali kadar je obdelava podatkov nezakonita in nasprotujem izbrisu podatkov ali kadar podatki niso več potrebni skladno z namenom obdelave in podatke potrebujem za pravne zadeve ali kadar vložim ugovor (pravica do omejitve obdelave);

•da lahko od upravljavca zahtevam, da mi pošlje moje osebne podatke ali da jih pošlje drugemu upravljavcu (pravica do prenosljivosti podatkov);

• da lahko v zvezi z obdelavo in zbiranjem osebnih podatkov vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije (pravica do pritožbe) in

• da upravljavec podatkov ne bo obdeloval za druge namene, kot so izrecno navedeni v 3. točki tega dokumenta, ter da bo upravljavec v nasprotnem primeru posameznika pred nadaljnjo obdelavo z drugim namenom obvestil ter mu zagotovil vse predpisane informacije.

• da lahko pri upravljavcu vložim ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerega bo spletna stran »Roboti.si«, če ne bodo obstajali nujni legitimni interesi za obdelavo, ki bodo prevladovali nad mojim interesi, prenehala obdelovati moje podatke (pravica do ugovora).

V spletni trgovini »Roboti.si« vas obveščamo še, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam kot posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

7. Varovanje osebnih podatkov

Upravljavci osebnih podatkov se zavezujemo varovati osebne podatke na način iz 24. člena ZVOP. Upravljavci osebnih podatkov v svojih aktih predpišejo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določijo osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke.

8. Katalog zbirke osebnih podatkov Upravljalec je vzpostavil katalog zbirke zbranih osebnih podatkov. Katalog je glede podatkov vsebinsko točen in ažuren, za kar skrbi upravljalec podatkov. 9. Končne določbe V primeru spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov se upravljavec zavezuje ravnati skladno s spremembo predpisov. Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika veljajo in se uporabljajo od 1.12.2020