Skip to main content

Pogoji so bili nazadnje posodobljeni 29/08/2023.

1. Uvod
Ti pogoji veljajo za to spletno mesto ter za transakcije, povezane z našimi izdelki in storitvami. Morda vas zavezujejo dodatne pogodbe, povezane z vašim odnosom z nami ali izdelki ali storitvami, ki jih prejmete od nas. Če so določbe dodatnih pogodb v nasprotju s katerimi koli določbami teh pogojev, bodo veljale in prevladovale določbe teh dodatnih pogodb.

2. Zavezujoče
Z registracijo, dostopom ali drugo uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji, navedeni v nadaljevanju. Že sama uporaba tega spletnega mesta pomeni, da ste seznanjeni s temi Pogoji in določili ter jih sprejemate. V nekaterih posebnih primerih lahko od vas zahtevamo tudi izrecno soglasje.

3. Elektronska komunikacija
Z uporabo tega spletnega mesta ali elektronskim komuniciranjem z nami se strinjate in potrjujete, da lahko z vami komuniciramo elektronsko na našem spletnem mestu ali tako, da vam pošljemo elektronsko sporočilo, in se strinjate, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, izpolnjujejo vse pravne zahteve, med drugim tudi zahtevo, da morajo biti taka sporočila v pisni obliki.

4. Intelektualna lastnina
Mi ali naši dajalci licenc smo lastniki in nadzorujemo vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine spletnega mesta ter podatkov, informacij in drugih virov, ki so prikazani na spletnem mestu ali so dostopni znotraj njega.

4.1 Vse pravice so pridržane

Če posebna vsebina ne narekuje drugače, vam ni podeljena licenca ali kakršna koli druga pravica na podlagi avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine. To pomeni, da brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne boste uporabljali, kopirali, reproducirali, izvajali, prikazovali, distribuirali, vgrajevali v kateri koli elektronski medij, spreminjali, izvajali povratnega inženiringa, dekompilirali, prenašali, prenašali, prenašali, monetizirali, prodajali, tržili ali komercializirali nobenih virov na tem spletnem mestu v kakršni koli obliki, razen in samo v kolikor je drugače določeno v predpisih obvezne zakonodaje (kot je pravica citiranja).

5. E-novice
Ne glede na zgoraj navedeno lahko naše novice v elektronski obliki posredujete drugim osebam, ki bi jih utegnil zanimati obisk našega spletnega mesta.

6. Lastnina tretjih oseb
Naše spletno mesto lahko vsebuje hiperpovezave ali druge sklice na spletna mesta drugih oseb. Vsebine spletnih mest drugih oseb, do katerih vodijo povezave s tega spletnega mesta, ne spremljamo in ne pregledujemo. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo druga spletna mesta, veljajo veljavni pogoji in določila teh tretjih oseb. Ni nujno, da se z mnenji ali gradivom na teh spletnih straneh strinjamo ali jih podpiramo.

Ne odgovarjamo za ravnanje v zvezi z zasebnostjo ali vsebino teh spletnih mest. Vsa tveganja, povezana z uporabo teh spletnih mest in vseh povezanih storitev tretjih oseb, nosite sami. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo na kakršen koli način, ki bi nastala zaradi vašega razkritja osebnih podatkov tretjim osebam.

7. Odgovorna uporaba
Z obiskom našega spletnega mesta se strinjate, da ga boste uporabljali le v namene, ki so predvideni in dovoljeni s temi pogoji, morebitnimi dodatnimi pogodbami z nami ter veljavnimi zakoni, predpisi in splošno sprejetimi spletnimi praksami ter smernicami industrije. Našega spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati za uporabo, objavo ali distribucijo gradiva, ki je sestavljeno iz zlonamerne računalniške programske opreme (ali povezano z njo); podatkov, zbranih na našem spletnem mestu, ne smete uporabljati za kakršno koli dejavnost neposrednega trženja ali izvajati kakršnih koli dejavnosti sistematičnega ali avtomatiziranega zbiranja podatkov na našem spletnem mestu ali v zvezi z njim.

Strogo je prepovedano izvajati kakršno koli dejavnost, ki povzroča ali bi lahko povzročila škodo na spletnem mestu ali ki ovira delovanje, razpoložljivost ali dostopnost spletnega mesta.

8. Pravilnik o vračilu in vračilu
8.1 Pravica do umika

V 14 dneh imate pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga.

Rok za odstop od pogodbe se izteče po 14 dneh od dneva, ko vi pridobite ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki jo navedete vi, pridobi fizično posest nad blagom.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo (na primer s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Naši kontaktni podatki so na voljo spodaj. Uporabite lahko priloženi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, vendar ni obvezen.

Če boste uporabili to možnost, vam bomo na trajnem nosilcu podatkov (na primer po elektronski pošti) nemudoma sporočili potrdilo o prejemu takšnega odstopa.

Za spoštovanje roka za odstop od pogodbe zadostuje, da sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom roka za odstop od pogodbe.

8.2 Učinki odstopa od pogodbe

Če odstopite od te pogodbe, vam brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi za odstop od te pogodbe, povrnemo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi vaše izbire vrste dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki smo jo ponudili). Takšno povračilo bomo izvedli z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili pri začetni transakciji, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru zaradi takega povračila ne boste imeli nobenih stroškov.

Brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko nam sporočite svoj odstop od te pogodbe, blago pošljete nazaj ali ga izročite nam ali osebi, ki smo jo pooblastili za prevzem blaga. Rok je upoštevan, če blago pošljete nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Povračilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila o tem, da ste blago poslali nazaj, kar koli se zgodi prej.

Stroške vrnitve/prevzema blaga krijemo mi.

Odgovorni ste le za kakršno koli zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tistega, ki je potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja blaga.

Upoštevajte, da obstajajo nekatere zakonske izjeme od pravice do odstopa od pogodbe, zato nekaterih izdelkov ni mogoče vrniti ali zamenjati. Obvestili vas bomo, če to velja v vašem konkretnem primeru.

9. Vsebina, ki ste jo objavili
Na našem spletnem mestu lahko zagotovimo različna odprta komunikacijska orodja, kot so komentarji na blogih, objave na blogih, forumi, oglasne deske, ocene in pregledi ter različne storitve družbenih medijev. Morda ne bomo mogli pregledati ali spremljati vseh vsebin, ki jih lahko vi ali drugi delite ali pošljete na našem spletnem mestu ali prek njega. Kljub temu si pridržujemo pravico, da pregledamo vsebino in spremljamo vso uporabo in dejavnosti na našem spletnem mestu ter po lastni presoji odstranimo ali zavrnemo katero koli vsebino. Z objavo informacij ali drugo uporabo omenjenih odprtih komunikacijskih orodij se strinjate, da bo vaša vsebina skladna s temi pogoji in ne sme biti nezakonita ali protizakonita ali kršiti zakonitih pravic katere koli osebe.

10. Predložitev idej
Ne predložite idej, izumov, avtorskih del ali drugih informacij, ki se lahko štejejo za vašo intelektualno lastnino, ki bi nam jih radi predstavili, razen če smo predhodno podpisali sporazum o intelektualni lastnini ali pogodbo o nerazkritju. Če nam jo razkrijete brez takšnega pisnega dogovora, nam podeljujete svetovno, nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, shranjevanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo vaše vsebine v vseh obstoječih ali prihodnjih medijih.

11. Prenehanje uporabe
Po lastni presoji lahko kadar koli spremenimo ali začasno ali trajno prekinemo dostop do spletnega mesta ali katere koli storitve na njem. Strinjate se, da ne bomo odgovorni vam ali tretji osebi za kakršno koli takšno spremembo, začasno ali trajno prekinitev vašega dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe ali katere koli vsebine, ki ste jo morda delili na spletnem mestu. Do odškodnine ali drugega plačila ne boste upravičeni, tudi če bodo določene funkcije, nastavitve in/ali vsebine, ki ste jih prispevali ali ste se nanje zanesli, trajno izgubljene. Ne smete zaobiti ali zaobiti ali poskušati zaobiti ali zaobiti nobenih ukrepov za omejevanje dostopa na našem spletnem mestu.

12. Jamstva in odgovornost
Nič v tem poglavju ne omejuje ali izključuje jamstev, ki izhajajo iz zakona in katerih omejitev ali izključitev bi bila nezakonita. Ta spletna stran in vsa vsebina na spletni strani sta zagotovljeni po načelu “kot je” in “kot je na voljo” in lahko vsebujeta netočnosti ali tipkarske napake. Izrecno zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva glede razpoložljivosti, točnosti ali popolnosti vsebine. Ne jamčimo, da:

da bodo to spletno mesto ali naši izdelki ali storitve izpolnjevali vaše zahteve;
bo to spletno mesto na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak;
bo kakovost katerega koli izdelka ali storitve, ki jo kupite ali pridobite prek tega spletnega mesta, izpolnila vaša pričakovanja.
Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja in ni namenjeno predstavljanju kakršnega koli pravnega, finančnega ali medicinskega nasveta. Če potrebujete nasvet, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Naslednje določbe tega poglavja veljajo v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne omejujejo ali izključujejo naše odgovornosti v zvezi z vsemi zadevami, za katere bi bila omejitev ali izključitev naše odgovornosti nezakonita ali nezakonita. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli neposredno ali posredno škodo (vključno s škodo zaradi izgube dobička ali prihodkov, izgube ali poškodbe podatkov, programske opreme ali podatkovne baze, izgube ali poškodbe lastnine ali podatkov), ki jo utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi vašega dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe.

Razen če dodatna pogodba izrecno določa drugače, je naša največja odgovornost do vas za vso škodo, ki izhaja iz spletnega mesta ali je povezana z njim ali z izdelki in storitvami, ki se tržijo ali prodajajo prek spletnega mesta, ne glede na obliko pravnega dejanja, ki nalaga odgovornost (pogodbeno, pravično, iz malomarnosti, namernega ravnanja, prekrška ali drugače), omejena na skupno ceno, ki ste nam jo plačali za nakup takih izdelkov ali storitev ali za uporabo spletnega mesta. Takšna omejitev bo veljala skupno za vse vaše zahtevke, tožbe in razloge za tožbe vseh vrst in narave.

13. Zasebnost
Za dostop do našega spletnega mesta in/ali storitev boste morda morali v postopku registracije zagotoviti določene podatke o sebi. Strinjate se, da bodo vsi podatki, ki jih boste posredovali, vedno točni, pravilni in posodobljeni.

Vaše osebne podatke jemljemo resno in smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Vašega e-poštnega naslova ne bomo uporabljali za nezaželeno pošto. Vsa e-poštna sporočila, ki vam jih bomo poslali, bodo povezana le z zagotavljanjem dogovorjenih izdelkov ali storitev.

Pripravili smo pravilnik, ki obravnava vse vaše morebitne pomisleke glede zasebnosti. Za več informacij si oglejte našo izjavo o zasebnosti in pravilnik o piškotkih.

14. Izvozne omejitve / skladnost s predpisi
Dostop do spletnega mesta z ozemelj ali držav, kjer je vsebina ali nakup izdelkov ali storitev, ki se prodajajo na spletnem mestu, nezakonit, je prepovedan. Tega spletnega mesta ne smete uporabljati v nasprotju z izvoznimi zakoni in predpisi Slovenije.

15. Odstopanje
Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete v celoti ali delno odstopiti, prenesti ali podizvajalsko prenesti katere koli svoje pravice in/ali obveznosti iz teh pogojev na tretjo osebo. Vsaka domnevna cesija, ki je v nasprotju s tem oddelkom, bo nična in neveljavna.

16. Kršitve teh pogojev
Če na kakršen koli način kršite te pogoje, lahko brez poseganja v naše druge pravice v skladu s temi Pogoji in določili ukrepamo tako, kot se nam zdi primerno za odpravo kršitve, vključno z začasno ali trajno prekinitvijo vašega dostopa do spletnega mesta, vzpostavitvijo stika z vašim ponudnikom internetnih storitev in zahtevo, da vam blokira dostop do spletnega mesta, in/ali začetkom sodnega postopka proti vam.

17. Odškodnina
Strinjate se, da nas boste odškodovali, branili in obvarovali pred vsemi zahtevki, obveznostmi, odškodninami, izgubami in stroški, povezanimi z vašo kršitvijo teh pogojev in veljavne zakonodaje, vključno s pravicami intelektualne lastnine in pravicami do zasebnosti. Takoj nam boste povrnili škodo, izgube, stroške in izdatke, ki se nanašajo na takšne zahtevke ali izhajajo iz njih.

18. Opustitev
Če ne uveljavite katere koli določbe iz teh Pogojev in katere koli Pogodbe ali ne izkoristite katere koli možnosti prekinitve, se to ne šteje kot odpoved takim določbam in ne vpliva na veljavnost teh Pogojev in pogojev ali katere koli Pogodbe ali njenega dela ali na pravico do poznejšega uveljavljanja vsake posamezne določbe.

20. Celotna pogodba
Ti pogoji in določila skupaj z našo izjavo o zasebnosti in pravilnikom o piškotkih predstavljajo celoten sporazum med vami in družbo SPLETNA PRODAJA SIMON HRIBAR S.P. v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta.

21. Posodabljanje teh pogojev
Te pogoje lahko občasno posodobimo. Vaša dolžnost je, da občasno preverite te Pogoje za spremembe ali posodobitve. Datum, naveden na začetku teh Pogojev, je datum zadnje spremembe. Spremembe teh Pogojev začnejo veljati, ko so objavljene na tem spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po objavi sprememb ali posodobitev se bo štela kot obvestilo, da se strinjate z upoštevanjem in zavezanostjo tem Pogojev.

22. Izbira prava in sodna pristojnost
Za te pogoje in določila velja zakonodaja Republike Slovenije. Za vse spore v zvezi s temi Pogoji in določili so pristojna slovenska sodišča. Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je kateri koli del ali določba teh Splošnih pogojev neveljavna in/ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, se takšen del ali določba spremeni, izbriše in/ali izvrši v največjem možnem obsegu, tako da se uresniči namen teh Splošnih pogojev. Na druge določbe to ne bo vplivalo.

23. Kontaktni podatki
To spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe SPLETNA PRODAJA SIMON HRIBAR S.P..

V zvezi s temi pogoji in določili nas lahko kontaktirate tako, da nam pišete ali pošljete elektronsko sporočilo na naslednji naslov: is.itobor@ofni
Velike Češnjice 20, Velike Češnjice, 1296 Šentvid pri Stični